Vlaams-Nederlandse journalistenbeurs
Een beurs voor journalistiek werk dat focust op onderzoek naar een voor Vlaanderen en Nederland relevant en actueel thema.

Een beurs voor journalistiek werk dat focust op onderzoek naar een voor Vlaanderen en Nederland relevant en actueel thema. Vlaanderen en Nederland bieden de Journalistenbeurs aan voor onderzoeksjournalistiek met focus op de lage landen. Een onafhankelijke vakjury selecteert. Enkel diepgravende voorstellen en originaliteit worden beloond.

Werkwijze

In het reglement vind je alle informatie en voorwaarden voor deelname aan de beurzen terug. Inschrijven kan via het aanvraagformulier. Voor alle praktische informatie, kan u de Vlaamse Vertegenwoordiging contacteren via info@vlaamsevertegenwoordiging.nl of tel. 0031 70 416 81 23.

Voor ondersteuning bij het zoeken naar een gastredactie of contacten bij verschillende mediabronnen, stelt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten haar netwerk ter beschikking. U kan de VVOJ contacteren viadirecteur@vvoj.nl of tel. 0031 88 481 3011.

Documenten 

Informatie en voorwaarden journalistenbeurs (83.9 KB)


Contact: 

Adjunct Algemeen Afgevaardigde: Liesbet Servranckx
Created by Hugo Durieux on 6/01/2015